กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

การส่งหนังสือราชการขึ้นเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Google Site

โพสต์3 ก.ค. 2559 03:02โดยสรวง ศรีแก้วทุม

การส่งหนังสือราชการขึ้นเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วย Google Site


ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ออกนิเทศโรงเรียนเมืองปานวิทยา

โพสต์2 ก.ค. 2559 23:56โดยสรวง ศรีแก้วทุม   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 23:58 ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 (13.00-16.00 น.) คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศฯ ออกนิเทศโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง คณะนิเทศประกอบด้วย 1) นายพิมมน์ ปิติลุ อดีต ผอ.โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง 2) นายพงษ์เดช กาวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 3) นายพงศ์พันธ์ จีราพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จงลำปาง 4) สมพร ถ้ำทอง 4) นายอดุลย์ อุฬารโชค อดีตครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

ผู้ทรงคุณวุฒินิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนเมืองปานวิทยา

โพสต์2 ก.ค. 2559 23:40โดยsesao35 admin

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 (13.00-16.00 น.) คณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการนิเทศฯ ออกนิเทศโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง คณะนิเทศประกอบด้วย 1) นายพิมมน์ ปิติลุ อดีต ผอ.โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง 2) นายพงษ์เดช กาวงศ์ อดีต ผอ.โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 3) นายพงศ์พันธ์ จีราพันธ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จงลำปาง 4) สมพร ถ้ำทอง 4) นายอดุลย์ อุฬารโชค อดีตครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

1-3 of 3