แจ้งการประะชุมเตรียมงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โพสต์2 ก.ค. 2559 23:00โดยสพม. เขต 35
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ทางเขตพื้นที่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ิ 66 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เพื่อการดำเนินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและคณะครูตามคำสั่งที่แนบ ประชุมกันในวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมประดู่ทอง เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
Ċ
สพม. เขต 35,
2 ก.ค. 2559 23:43
Comments