หนังสือราชการกลุ่มนิเทศ

  • การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 จากการนิเทศ ติดตามการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ ในปีการศึกษา 2558 โดยตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ สอบถามคณะครู พบว่าทางโรงเรียนมีการดำเนินการให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยทำแผนการจัดการเร ...
    ส่ง 3 ก.ค. 2559 02:36 โดย สรวง ศรีแก้วทุม
  • แจ้งการประะชุมเตรียมงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทางเขตพื้นที่ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ิ 66 เสร็จเรียบร ...
    ส่ง 2 ก.ค. 2559 23:00 โดย สพม. เขต 35
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารคู่มือ

ดาวน์โหลด

  • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U.pdf   1517กิโลไบต์ - 1 ก.ค. 2559 21:13 โดย สพม. เขต 35 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร....

www.esdc.name
www.esdc.name/cer